// //

 

 

    Обучение

    Ако желаете да се запишете за обучение,  моля, регистрирайте се, определете модула (модулите), които желаете да запишете  и ние ще се свържем      с вас.  За групови обучения са предвидени  отстъпки от цената. 

    Модул 1- Съдържание 

    Модул 2- Съдържание   

    Модул 3- Съдържание

    Модул 4- Съдържание

    Модул 5- Съдържание

    Модул 6 - Съдържание